Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

1_1.jpg

Вілянський Володимир Миколайович

Доцент, Заслужений тренер України, Заслужений викладач НГУ, Завідуючий кафедрою.

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1980 році за спеціальністю «Гірничі машини та комплекси». З 1980 по 1981 рік працював інженером та стажером-дослідником кафедри гірничих машин ДГІ.

З 1981 по 1984 рік навчався в аспірантурі Дніпропетровського гірничого інституту. Після її закінчення – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектора, а з 1988 року – науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії ДГІ. На протязі всього часу займається спортом.

З 1993 року очолив Дніпропетровську обласну федерацію карате-до, а з 1999 року – обласну асоціацію єдиноборств і в цей час активно працює як педагог і тренер. Має другу вищу – фізкультурну освіту.

Під його керівництвом члени збірної команди НГУ та області з карате неодноразово ставали чемпіонами та призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. Виховав чемпіона Європи, чемпіона Світу, трьох призерів чемпіонатів Європи та Світу. В 2002 році одержав звання «Заслужений тренер України».

З 2003 року Вілянський В.М. працює завідувачем кафедри фізичного виховання Національного гірничого університету. За цей період ним була проведена велика робота по організації і якісному проведенню навчального процесу з фізичного виховання. Організовані і проводяться обов’язкові заняття з фізичного виховання на І і ІІ курсі в обсязі 4 годин на тиждень, відповідно вимогам державної програми з модульними заліками. Організована робота секційних занять з різних видів спорту. За його ініціативою була започаткована спеціалізація східних єдиноборств. Як викладач, навчальні заняття проводить на високому професійному, організаційному, методичному рівнях.

Основна наукова діяльність спрямована на вирішення проблеми зміцнення здоров’я студентів засобами фізичної культури:

- розробка та наукове обґрунтування методик тренування студентської молоді;

- розробка методик та технології проведення занять зі студентами звільненими від практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання»;

- вирішення наукових проблем управління здоров’ям в аспекті технології непрофесійної фізкультурної освіти.

Публікації:

Має 35 наукових публікацій та 2 авторські свідоцтва на винаходи. Приймає участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференціях. Також у співавторстві опубліковані 2 навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Основні публікації за останні роки

1. Гоман О.В. Задорнова В.В. Мещерякова Л.І., Вілянський В.М. Повышение эффективности информационных параметров диагностирования загрязнений атмосферы. Збірник наукових праць НГУ – №25 – 2006 – с. 237-252

2. Вілянський В.М., Мельниченко А.П. Урсуляк М.І. Кузьмінський В.П. Реалізація положень цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» в НГУ. Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. матеріали Міжнародної науково-практинчої конференції НГУ – 2007 – с. 24

3. Вілянський В.М., Мельниченко А.П. Урсуляк М.І. Кузьмінський В.П. Оптимальное развитие физической культуры и спорта в НГУ – важнейший фактор приобщения студентов к здоровому образу жизни. Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. матеріали Міжнародної науково-практинчої конференції НГУ – 2007 – с. 25-26.

4. Вілянський В.М., Мельниченко А.П. О проблеме оценки здоровья студентов. Физкультурное образование: Международный опыт и перспективы развития, сб. материалов юбилейной научной конференции с международным участием ТНУ – Симферополь – 2008 – с. 130-131

5. Вілянський В.М., Мельниченко А.П. К проблеме оценке здоровья студентов. «Ученые записки» Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского, Т.21 (60) №3, Симферополь 2008 г.

6. Вілянський В.М., Мартинюк О.В. Оздоровительные эффекты физической тренировки и основные принципы их достижения. Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції класичного приватного університету. Запоріжжя – 15-16 жовтня 2009 – с. 27-28.

7. Вілянський В.М., Чернігівська С.А. Непрофесійна фізкультурна освіта – шлях до будівництва власного здоров’я. Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму. ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 15-16 жовтня 2010. – Запоріжжя, 2010.

8. Вілянський В.М. Шотокан Каратэ-до. Семинар Хитоши Касуя в Днепропетровске. Боевые искусства – ключи к совершенству. Журнал №12 – 2010 – с. 11

9. Вілянський В.М., Висоцька О.В., Приходько В.В. Будівництво власного здоров’я: від філософії до практики. Навчальний посібник з грифом МОН України. Дніпропетровськ ДВНЗ «НГУ» – 2011

10. Вілянський В.М., Чернігівська С.А. Особливості біологічного віку та проблема самоконтролю за покращенням психофізичного стану студентів, звільнених від практичних занять з „Фізичного виховання”. Наук. часопис. Сер. 15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт/”. Вип. 11. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011.

11. Вілянський В.М. Валеософські аспекти освіти у контекстів формування ідеалу здорового способу життя. «Філософські проблеми освіти» Збірник наукових праць №1 – Дніпропетровськ: Видавниництво «Інфодніпро», 2011

12. Вілянський В.М., Чернігівська С.А. Управление здоровьем в аспекте технологии непрофессионального физкультурного образования студентов с ослабленным здоровьем. Физическое воспитание студентов // Науч. журнал. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2012. - № 2. – С. 14-16.

13. Вілянський В.М., Приходько В.В., Чернігівська С.А. Управління власним здоров’ям. Навчальний посібник з грифом Монмолодьспорту України. Дніпропетровськ ДВНЗ «НГУ» – 2012.

Велику увагу приділяє організації та проведенню спортивно-масової роботи серед студентів та співробітників НГУ. Щорічно організовує та контролює проведення спартакіади серед першокурсників, серед збірних команд факультетів з 10 видів спорту, чемпіонати і універсіади області. Періодично організовує і проводить міжнародні практичні семінари, чемпіонати України та навчально-тренувальні збори з карате.

Продовжує роботу над підготовкою спортсменів високого рівня. Підготував 5 Майстрів спорту України Міжнародного класу та більше 30 кандидатів у майстри спорту та майстрів спорту України. Щорічно декілька його вихованців становляться переможцями та призерами Чемпіонатів та Кубків України за різними версіями карате.

Вілянський В.М. – член Вченої Ради гірничого інституту, член науково-методичного об’єднання ВНЗ області з питань фізичного виховання, голова обласної федерації карате-до, президент обласної асоціації єдиноборств, голова обласних осередків карате України: WKF, WKGF, IKA-GOSOKU-RYU та студентської спортивної спілки карате України, суддя міжнародної категорії, майстер 5 Дану Карате, член президії федерації Карате-до України та Асоціації єдиноборств, член технічного директорату Всесвітньої федерації шотокан карате-до.

За свою роботу неодноразово відмічався керівництвом університету, МОН України, спортивними організаціями України, міського та обласного рівнів.

До розділу

На головну сторінку

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
© 2006-2019 Інформація про сайт