Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Креативна Валеологія
КРЕАТИВНА ВАЛЕОЛОГІЯ

Навчальний посібник / В.В. Приходько, В.П. Кузьмінський; – Д.: Національний гірничий університет, 2004, – 230 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів технічних і гуманітарних спеціальностей (лист №14/18.2-1066 від 24.05.2004)

У посібнику обґрунтовані й представлені концепція і педагогічна технологія непрофесійної фізкультурної освіти студентів технічних і гуманітарних спеціальностей

Подано нові поняття про креативну валеологію, будівництво здоров’я непрофесійну фізкультурну освіту та інші поняття й визначення, що тлумачать і описують цю нову галузь оздоровчої педагогічної практики для вищої школи

Будівництво власного здоров'я: від філософії до практики
БУДІВНИЦТВО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ'Я: ВІД ФІЛОСОФІЇ ДО ПРАКТИКИ

Навчальний посібник / В.М. Вілянський, О.Є. Висоцька, В.В. Приходько; – Д.: Національний гірничий університет, 2011, – 196 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-11924 від 23.12.2010)

Розкрито тему відповідальності сучасної вітчизняної вищої школи не лише за якісну фахову підготовку майбутніх спеціалістів, але й за формування випускників свідомими й діяльними громадянами, які піклуються про власне здоров’я

Будівництво власного здоров'я: від філософії до практики
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ «ПРОГРАМА 100 ХВИЛИН» (РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ)

Учбовий посібник / С. А. Чернігівська. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2011. – 62 с.

Підготовлений в допомогу студентам, що освоюють теоретичний курс дисципліни фізичне виховання, у тому числі і студентам, звільненим від практичних занять з «Фізичного виховання». Призначення навчального посібника заключається в тому, щоб надати данні, які необхідні для розробки студентами індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм.

Футбол
ФУТБОЛ

Учбово-методичний посібник / Д.П. Батечко, С.В. Овчаренко; – Дніпропетровськ: «Інновація», 2012. – 94 с.

Затверджено Вченою радою Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» протокол №2 від 21 лютого 2012 р.

В учбовому посібнику «Футбол» розглянуті історичні аспекти розвитку футболу як на Україні так і в Дніпропетровському регіоні, правила гри в футбол і міні-футбол, особливості управління тренувальним процесом, техніки, методики підготовки до змагань

Матеріали посібника допоможуть правильно орієнтуватись підчас планування і організації проведення учбово-тренувальних занять з футболу і міні-футболу, підготовки та проведення змагань різного рівня. Посібник має значення в розвитку футболу і міні-футболу в вищих навчальних закладах України

Посібник призначений і розрахований на студентів фізкультурних ВУЗів, викладачів кафедр фізичного виховання вищих навчальних закладів різного профілю

Управління власним здоров’ям (в аспекті непрофесійної фізкультурної освіти студентів)
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ ЗДОРОВ’ЯМ (В АСПЕКТІ НЕПРОФЕСІЙНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ)

Навчальний посібник / В.М. Вілянський, В.В. Приходько, С.А. Чернігівська. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 124 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-1844 від 13.02.2012 р.)

Навчальний посібник містить відомості про управління власним здоров’ям та особливості непрофесійної фізкультурної освіти. Призначений для студентів, що опановують на заняттях з «Фізичного виховання» знання та вміння, які дають можливість за рахунок власних зусиль управляти своїм психофізичним станом, забезпечувати високу роботоздатність у навчальному процесі та працездатність у подальшій професійній діяльності.

Посібник буде у пригоді також студентам, звільненим за станом здоров’я від практичних занять з «Фізичного виховання», протягом організації їхніх самостійних фізкультурно-оздоровчих заходів.

РЕФОРМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ БАКАЛАВРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ (КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД)
РЕФОРМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ БАКАЛАВРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ (КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД)

Монографія / В.В. Приходько, В.О. Салов, С.А. Чернігівська, В.М. Вілянський; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпропетровськ: НГУ, 2016. - 322 с.

Рекомендовано вченою радою як монографія (протокол №2 від 16.02.2016 р.)

Розкрито тему реформу вузівської навчальної дисципліни "Фізичне виховання" згідно з вимогами компетнтнісного підходу. Реформа має сприяти становленню студентів і випускників вузів як фізкультурно-діяльних особистостей і будівничих власного здоров'я

На головну сторінку

Рейтинг@Mail.ru

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт