Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

1_1.jpg

Вілянський Володимир Миколайович

Завідуючий кафедрою, доцент, Заслужений тренер України, Заслужений викладач університету

Освіта та інформація про кваліфікацію:

1. Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Знамені гірничий інститут ім. Артема (1980, «Гірничі машини і комплекси», «гірничий інженер-механік»)

2. Класичний приватний університет (2010, «фізичне виховання», «викладач фізичного виховання, тренер з обраного виду спорту»)

3. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (2010, «фізична реабілітація», «спеціаліст з фізичної реабілітації»)

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1980 році за спеціальністю «Гірничі машини та комплекси». З 1980 по 1981 рік працював інженером та стажером-дослідником кафедри гірничих машин ДГІ.

З 1981 по 1984 рік навчався в аспірантурі Дніпропетровського гірничого інституту. Після її закінчення – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектора, а з 1988 року – науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії ДГІ. Протягом всього часу займався спортом.

З 1993 року очолив Дніпропетровську обласну федерацію карате-до, а з 1999 року – обласну асоціацію єдиноборств і в цей час активно працював як педагог і тренер. Має другу вищу – фізкультурну освіту.

Під його керівництвом члени збірної команди НГУ та області з карате неодноразово ставали чемпіонами та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань. Виховав трьох чемпіонів Європи, чемпіона Світу, трьох призерів чемпіонатів Європи та Світу. В 2002 році одержав звання «Заслужений тренер України».

З 2003 року Вілянський В.М. працює завідувачем кафедри фізичного виховання Національного гірничого університету. За цей період ним була проведена велика робота по організації, якісному проведенню навчального процесу з фізичного виховання, зміцненню матеріальної бази кафедри. Організовані і проводяться обов’язкові заняття з фізичного виховання на І і ІІ курсі, відповідно вимогам державної програми з модульними заліками. Організована робота секційних занять спортивно-оздоровчого напрямку та спорту вищих досягнень з різних видів рухової активності. За його ініціативою була започаткована спеціалізація східних єдиноборств. Як викладач, навчальні заняття проводить на високому професійному, організаційному, методичному рівнях.

Дисципліна, яку викладає:

"Фізична культура і спорт", "Крав Мага"

Підвищення кваліфікації:

- Національний університет фізичної культури і спорту, м. Київ, 2012р ;

- Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 2017 р.

Основна наукова діяльність спрямована на вирішення проблеми зміцнення здоров’я студентів засобами фізичної культури:

- розробка та наукове обґрунтування методик тренування студентської молоді;

- розробка методик та технології проведення занять зі студентами звільненими від практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання»;

- вирішення наукових проблем управління здоров’ям в аспекті технології непрофесійної фізкультурної освіти.

ORCID Profile

Google Scholar Profile

Публікації:

Має 35 наукових публікацій та 2 авторські свідоцтва на винаходи. Приймає участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференціях. Також у співавторстві опубліковані 2 навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Основні публікації за останні роки

1. Гоман О.В. Задорнова В.В. Мещерякова Л.І., Вілянський В.М. Повышение эффективности информационных параметров диагностирования загрязнений атмосферы. Збірник наукових праць НГУ – №25 – 2006 – с. 237-252

2. Вілянський В.М., Мельниченко А.П. Урсуляк М.І. Кузьмінський В.П. Реалізація положень цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» в НГУ. Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. матеріали Міжнародної науково-практинчої конференції НГУ – 2007 – с. 24

3. Вілянський В.М., Мельниченко А.П. Урсуляк М.І. Кузьмінський В.П. Оптимальное развитие физической культуры и спорта в НГУ – важнейший фактор приобщения студентов к здоровому образу жизни. Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. матеріали Міжнародної науково-практинчої конференції НГУ – 2007 – с. 25-26.

4. Вілянський В.М., Мельниченко А.П. О проблеме оценки здоровья студентов. Физкультурное образование: Международный опыт и перспективы развития, сб. материалов юбилейной научной конференции с международным участием ТНУ – Симферополь – 2008 – с. 130-131

5. Вілянський В.М., Мельниченко А.П. К проблеме оценке здоровья студентов. «Ученые записки» Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского, Т.21 (60) №3, Симферополь 2008 г.

6. Вілянський В.М., Мартинюк О.В. Оздоровительные эффекты физической тренировки и основные принципы их достижения. Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції класичного приватного університету. Запоріжжя – 15-16 жовтня 2009 – с. 27-28.

7. Вілянський В.М., Чернігівська С.А. Непрофесійна фізкультурна освіта – шлях до будівництва власного здоров’я. Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму. ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 15-16 жовтня 2010. – Запоріжжя, 2010.

8. Вілянський В.М. Шотокан Каратэ-до. Семинар Хитоши Касуя в Днепропетровске. Боевые искусства – ключи к совершенству. Журнал №12 – 2010 – с. 11

9. Вілянський В.М., Висоцька О.В., Приходько В.В. Будівництво власного здоров’я: від філософії до практики. Навчальний посібник з грифом МОН України. Дніпропетровськ ДВНЗ «НГУ» – 2011

10. Вілянський В.М., Чернігівська С.А. Особливості біологічного віку та проблема самоконтролю за покращенням психофізичного стану студентів, звільнених від практичних занять з „Фізичного виховання”. Наук. часопис. Сер. 15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт/”. Вип. 11. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011.

11. Вілянський В.М. Валеософські аспекти освіти у контекстів формування ідеалу здорового способу життя. «Філософські проблеми освіти» Збірник наукових праць №1 – Дніпропетровськ: Видавниництво «Інфодніпро», 2011

12. Вілянський В.М., Чернігівська С.А. Управление здоровьем в аспекте технологии непрофессионального физкультурного образования студентов с ослабленным здоровьем. Физическое воспитание студентов // Науч. журнал. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2012. - № 2. – С. 14-16.

13. Вілянський В.М., Приходько В.В., Чернігівська С.А. Управління власним здоров’ям. Навчальний посібник з грифом Монмолодьспорту України. Дніпропетровськ ДВНЗ «НГУ» – 2012.

14. Вілянський В.М. Вплив технології непрофесійної фізкультурної освіти на функціональний стан студентів, звільнених від практичних занять з «Фізичного виховання» / В.М. Вілянський, В.В. Приходько, С.А. Чернігівська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт): зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 4 (29) 13. – С. 190-194.

15. Вілянський В.М. Технология непрофессионального физкультурного образования студентов, освобожденных от практических занятий по физическому воспитанию / В.М. Вілянський, С.А. Чернігівська // Теория и практика физической культуры. Научно-теоретический журнал. – Москва, 2014.– № 3. – С. 20-25.

16. Вілянський В.М. Технология непрофессионального физкультурного образования студентов, освобожденных от практических занятий по физическому воспитанию / В.М. Вілянський, С.А. Чернігівська // Теория и практика физической культуры. Научно-теоретический журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 20-25.

17. Вілянський В.М. Фізичне виховання. Нормативи для студентів «Східні єдиноборства» [Відеовидання]: навч.-наочн. посіб. / В.М. Вілянський, К.Г. Кравченко, М.А. Чоботько, Г.І. Мізін, В.І. Счастливець, Є.О. Реут ; Нац. гірн. ун-т. Д. : НГУ, 2014. – 80 хв.

18. Мартинюк О.В. Оценка уровня здоровья студенческой молодежи по показателям адаптационного потенциала, биологического возраста и по резервам биоэнергетики организма / О.В. Мартинюк, В.М. Вілянський // Физическое воспитание студентов. – 2015. - №3. – С. 13-22

19. Вілянський В.М. Оцінка рівня здоров'я студентської молоді за показниками біологічного віку / В.М. Вілянський, О.В. Мартинюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Серія №15. «Наукові педагогічні проблеми фізичної культури» / Фізична культура і спорт: зб. наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. - Випуск 3К 2 (71) 16. – С. 67-70

20. Приходько В.В. Реформа фізичного виховання бакалаврів у вітчизняній вищий школі (компетентний підхід): монографія / В.В. Приходько, В.О. Салов, С.А. Чернігівська, В.М. Вілянський ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ: НГУ, липень 2016. – 332 с.

21. Вілянський В.М., Бачинська Н.В. Особливості психофізіологічних показників висококваліфікованих спортсменів з урахуванням статевого диморфізму (на прикладі карате та спортивної акробатики). Єдиноборства. Харків,2019. № 4 (14). С. 35-43.

22. Вілянський В.М., Бачинська Н.В., Реут Є.О. Особливості використання психодіагностичного тестування у студентів-спортсменів. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею гімназії» - Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - № 4. - Кн. 1. - Том І (83), 201 – К.: - Гнозіс, 2019. – С. 131-142. Фахове видання. Наукометричні бази: Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського).

Велику увагу приділяє організації та проведенню спортивно-масової роботи серед студентів та співробітників НГУ. Щорічно організовує та контролює проведення спартакіади серед першокурсників, серед збірних команд факультетів з 10 видів спорту, чемпіонати і універсіади області. Періодично організовує і проводить міжнародні практичні семінари, чемпіонати України та навчально-тренувальні збори з карате та крав маги.

Продовжує роботу над підготовкою спортсменів високого рівня. Підготував 7 Майстрів спорту України Міжнародного класу та більше 20 майстрів спорту України. Щорічно декілька його вихованців становляться переможцями та призерами Чемпіонатів та Кубків України за різними версіями карате.

Вілянський В.М. – член Вченої Ради університету, член науково-методичного об’єднання ВНЗ області з питань фізичного виховання, голова міської та обласної федерації карате-до, голова обласних відокремлених підрозділів карате України: WKF, WKGF, IKA-GOSOKU-RYU та студентської спортивної спілки карате України, суддя міжнародної категорії, майстер 6 Дану Карате, член комітету з розвитку стильових напрямків Української федерації Карате, член технічного директоратуВсесвітньої федерації шотокан карате-до.

За свою роботу неодноразово відмічався керівництвом університету, МОН України, спортивними організаціями України, міського та обласного рівнів.

До розділу

На головну сторінку

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
© 2006-2022 Інформація про сайт