Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РЕУТ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Викладач

МСУ з карате

В 2010 році закінчив Націоднальний гірничий університет за спеціальностями: "інженер-механік" та "адміністративний менеджмент". В 2011 році закінчив Донецький національний університет за спеціальністю "викладач-організатор фізичної культури та спорту"

З 2010 року працює на кафедрі

Спеціалізація – футбол, настільний теніс, східні єдиноборства, ОФП

Дисципліна, яку викладає:

"Фізична культура і спорт"

Підвищення кваліфікації:

Національна металургійна академія України, 2018р.

ORCID Profile

Google Scholar Profile

Основні публікації за останні роки

1. Яковенко А., Батечко Д., Реут Є. Вивчення динаміки рухових якостей та функціональних показників студентів гірничих спеціальностей під впливом фізичних вправ // Д. Батечко, А. Яковенко, Є. Реут; Збірник Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського // Збірник наукових праць. – Вінниця: 2013.– Вип. 15., С. 19-24.

2. Вілянський В.М. Фізичне виховання. Нормативи для студентів «Східні єдиноборства» [Відеовидання]: навч.-наочн. посіб. / В.М. Вілянський, К.Г. Кравченко, М.А. Чоботько, Г.І. Мізін, В.І. Счастливець, Є.О. Реут ; Нац. гірн. ун-т. Д. : НГУ, 2014. – 80 хв.

3. Вілянський В.М., Бачинська Н.В., Реут Є.О. Особливості використання психодіагностичного тестування у студентів-спортсменів. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею гімназії» - Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - № 4. - Кн. 1. - Том І (83), 201 – К.: - Гнозіс, 2019. – С. 131-142. Фахове видання. Наукометричні бази: Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського).

До розділу

На головну сторінку

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
© 2006-2023 Інформація про сайт