Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЯВОРСЬКА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА

Старший викладач кафедри, заступник директора ІП з фізвиховання

КМС з гандболу

В 1990 році закінчили Дніпропетровський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «фізична культура і спорт», кваліфікація – «викладач, організатор фізкультурно-оздоровчої роботи і туризму»

З 1991 року працює на кафедрі фізичного виховання НГУ.

Спеціалізація – гандбол

Керівник чоловічої та жіночої збірних команд НГУ з гандболу. Команди призери і Чемпіони обласних Універсіад.

Дисципліна, яку викладає:

"Фізична культура і спорт"

Підвищення кваліфікації:

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетДДАЕУ 25 грудня 2018р.

ORCID Profile

Google Scholar Profile

Основні публікації та методичні рекомендації за останні роки

1. «Аналіз фізичної підготовленості студентів І-ІІІ курсів ГРФ». Збірник матеріалів І Міжнародної Науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах». – Дніпропетровськ: ДГУ. – 2015р., автор Яворська Н.П. ;

2. «Деякі аспекти програми навчальних занять з фізичного виховання спортивно ігрового спрямування у ВНЗ технічного профілю на прикладі «гандбол та баскетбол»». Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної науки». 24-25 лютого 2017 р. м. Дніпро у 2х частинах.-Херсон: Видавничий дім «Гельветика» автори Яворська Н.П., Печена В.М. ;

3. ХХХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні Проблеми Сучасної Науки» 30 травня 2018, Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень. Збірник тез наукових праць «Актуальні проблеми сучасної науки» 30 травня 2018, Міжнародний науковий центр, 2018.- 88с. автори Яворська Н.П., Мартинюк О.В.

4. Яворская Н.П., Физическая культура как средство профилактики и лечения плоско-вальгусной деформации стоп молодежи / Яворская Н.П., Шатрова Е.В., Еланская А.А. // Abstracts of III International Scientific Topical issues of the development of modern science”. – Sofia, Bulgaria 13-15 November 2019.-С.358-363. ISDN 978-619-93537-5-2

5. Яворська Н.П. Особливості індивідуальних властивостей нервової системи студентів- спортсменів(на прикладі гандболу і плавання) / Н.П. Яворська // Габітус.-2020.-№19. с.208-211. DOI: htths://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.19.36

6. Яворська Н.П. Особенности психологических средств восстановления работоспособности студентов-спортсменов / Н.П.Яворська // Молодий вчений№4(80)квітень, 2020.-173с. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-37

7. Яворська Н.П. Психічна надійність спортсменів-гандболістів у змагальному періоді підготовки //Психологічні науки: проблеми та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя,19-20 березня 2021р.-Запоріжжя: Класичний приватний університет ,2021.- С. 65-68.

8. Яворська Н.П. Експрес - діагностика функціональної підготовленності студентів-гандболістів до тренувальних навантажень / Н.П. Яворська // Збірник матеріалів Міжнародної науково-педагогічної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізацїї ". -Переяслав, 31 травня 2021р.Вип.№71. С.293-296

Методичні рекомендації за останні роки

1. Яворська Н.П. Методичні вказівки Использование круговой тренировки с элементами спортивных игр на занятиях по физическому воспитанию специализация < гандбол » Д. : HГУ , 2015p. 21c.

2. Яворська Н.П. Методичні матеріали для самостійного освоєння студентами методичного дистанційного навчання Гандбол у системі фізичного виховання студентів » . « Вправи для гандболістів на покращення стрибучості у довжину » Д.:НГУ 2016p.41c.

3. Яворська Н.П. Методичні матеріали підготовленні для самостійного освоєння студентами методичного розділу дисципліни Фізичне виховання » та в допомогу викладачам для організації навчального - тренувального процесу . Правила гри в гандбол » НТУ « Дніпровська політехніка » 2018p.38c.

4. Яворська Н.П. Методичні матеріали « Перелік тестових питань з дистанційного навчання за спеціалізацією Гандбол »> грудень 2018

До розділу

На головну сторінку

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
© 2006-2022 Інформація про сайт