Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЯВОРСЬКА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА

Старший викладач кафедри, заступник декана ГРФ з фізвиховання

КМС з гандболу

В 1990 році закінчили Дніпропетровський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «фізична культура і спорт», кваліфікація – «викладач, організатор фізкультурно-оздоровчої роботи і туризму»

З 1991 року працює на кафедрі фізичного виховання НГУ.

Спеціалізація – гандбол

Керівник чоловічої та жіночої збірних команд НГУ з гандболу. Команди призери і Чемпіони обласних Універсіад.

Дисципліна, яку викладає:

"Фізична культура і спорт"

Підвищення кваліфікації:

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетДДАЕУ 25 грудня 2018р.

ORCID Profile

Google Scholar Profile

Основні публікації та методичні рекомендації за останні роки

1. «Аналіз фізичної підготовленості студентів І-ІІІ курсів ГРФ». Збірник матеріалів І Міжнародної Науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах». – Дніпропетровськ: ДГУ. – 2015р., автор Яворська Н.П. ;

2. «Деякі аспекти програми навчальних занять з фізичного виховання спортивно ігрового спрямування у ВНЗ технічного профілю на прикладі «гандбол та баскетбол»». Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної науки». 24-25 лютого 2017 р. м. Дніпро у 2х частинах.-Херсон: Видавничий дім «Гельветика» автори Яворська Н.П., Печена В.М. ;

3. ХХХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні Проблеми Сучасної Науки» 30 травня 2018, Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень. Збірник тез наукових праць «Актуальні проблеми сучасної науки» 30 травня 2018, Міжнародний науковий центр, 2018.- 88с. автори Яворська Н.П., Мартинюк О.В.

Методичні рекомендації за останні роки

1. Яворська Н.П. Методичні вказівки Использование круговой тренировки с элементами спортивных игр на занятиях по физическому воспитанию специализация < гандбол » Д. : HГУ , 2015p. 21c.

2. Яворська Н.П. Методичні матеріали для самостійного освоєння студентами методичного дистанційного навчання Гандбол у системі фізичного виховання студентів » . « Вправи для гандболістів на покращення стрибучості у довжину » Д.:НГУ 2016p.41c.

3. Яворська Н.П. Методичні матеріали підготовленні для самостійного освоєння студентами методичного розділу дисципліни Фізичне виховання » та в допомогу викладачам для організації навчального - тренувального процесу . Правила гри в гандбол » НТУ « Дніпровська політехніка » 2018p.38c.

4. Яворська Н.П. Методичні матеріали « Перелік тестових питань з дистанційного навчання за спеціалізацією Гандбол »> грудень 2018

До розділу

На головну сторінку

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
© 2006-2021 Інформація про сайт